20 20 20

Implementacions en Java per WOWA, OWA i mitjanes ponderades


El fitxer ww.tar.gz (codi font a wwPublic.tar.gz ) conte una implementació Java de la mitjana ponderada (WM), i els operadors OWA i WOWA.
 1. L'operador WOWA (Weighted Ordered Weighted Aggregation) va ser introduït per:
   V. Torra, The Weighted OWA operator, Int. J. of Intel. Systems, 12 (1997) 153-166. Paper at Wiley
 2. La implementació que es dóna aquí utilitza el mètode d'interpolació descrit a:
   V. Torra, The WOWA operator and the interpolation function W*: Chen and Otto's interpolation method revisited, Fuzzy Sets and Systems, 113:3 (2000) 389-396. Paper Sciencedirect
 3. Una discussió sobre diferents mètodes d'interpolació es dóna a:
   V. Torra, Z. Lv, On the WOWA operator and its interpolation function. Int. J. Intell. Syst. 2:(1 (2009): 1039-105 Paper at Wiley
 4. Una revisió sobre el WOWA
   V. Torra, The WOWA Operator: A Review, in R. R. Yager, J. Kacprzyk, G. Beliakov (eds.) Recent Developments in the Ordered Weighted Averaging Operators, Springer 2011 17-28. Paper at Springer
L'operador WOWA
L'operador WOWA és un operador d'agregació que generalitza la mitjana ponderada i l'operador OWA (Yager, 1988). Mitjançant dos vectors de pesos, l'operador WOWA permet la fusió d'un conjunt de valors numèrics tenint en compte a la vegada la importància de les fonts d'informació que han subministrat els valors (com en el cas de la mitjana ponderada) i el grau de compensació entre els valors grans i els valors petits (com en el cas de l'OWA)

Des d'un punt de vista formal, l'operador WOWA és un cas particular de la integral de Choquet (amb un tipus particular de mesura difusa: les probabilitats distorsionades).

Per detalls en els operadors d'agregació podeu consultar el llibre:
Torra, V., Narukawa, Y. (2007) Modeling Decisions: Information Fusion and Aggregation Operators, Springer (ISBN: 978-3-540-68789-4).
i en traducció catalana:
Torra, V., Narukawa, Y. (2007) Modelització de decisions: fusió d'informació i operadors d'agregació Edicions UAB (ISBN: 978-84-490-2529-7).
 
MDAI

Vicenç Torra

Modeling Decisions for Artificial Intelligence

Last modified: 23 : 23 December 03 2014.