20 20 20

Vicenç Torra
Catedràtic en Informàtica, Universitat de Skövde, Suècia
Pàgina personal aquí
Adreça:U. of Skövde
PO Box 408
SE-54128 Skövde, Suècia
Tel: +46 500-448396
e-mail:
vtorra (ensaimada) his (punt) se
vtorra (ensaimada) ieee (punt) org
vtorra (ensaimada) iiia (punt) csic (punt) es

Nou:
V. Torra (2017) Data Privacy: Foundations, New Developments and the Big Data Challenge, Springer.
Introductory text to the field of data privacy, based on my lectures and own research. Data privacy from a technological perspective; problems and solutions of the three main communities working on data privacy: statistical disclosure control, privacy-preserving data mining, and privacy-enhancing technologies.
Projecte:
Vetenskapsrådet project: "Disclosure risk and transparency in big data privacy" (VR 2016-03346, 2017-2020).

Nou:
V. Torra (2016) Scala: from a functional programming perspective, Springer. (LNCS 9980)
Text based on my lectures in the course Advanced Programming in the Master of Data Science (University of Skövde)
Editor:
Transactions on Data Privacy
Indexat a les bases de dades següents DBLP, ACM Digital Library, MathSciNet, DOAJ, Elsevier (Scopus, EI)
5 papers recents:
- Privacy by design in big data (ENISA Report): (download)
G. D'Acquisto, J. Domingo-Ferrer, P. Kikiras, V. Torra, Y.-A. de Montjoye, A. Bourka (2015) Privacy by design in big data: An overview of privacy enhancing technologies in the era of big data analytics, European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), 2015. ISBN: 978-92-9204-160-1, DOI: 10.2824/641480.
- Big data privacy and anonymization: (download open access)
V. Torra, G. Navarro-Arribas (2017) Big data privacy and anonymization, in A. Lehmann et al., Privacy and Identity Management. IFIP AICT 498 15-26.
- Fuzzy microaggregation: (download free for 50 days)
V. Torra (2017) Fuzzy microaggregation for the transparency principle, Journal of Applied Logic 23 70-80.
- ML, record linkage, and disclosure risk: (download)
D. Abril, V. Torra, G. Navarro-Arribas (2015) Supervised learning using a symmetric bilinear form for record linkage, Information Fusion 26 (2015) 144-153.
- Entropy, non-additive measures: (download)
V. Torra, Entropy for non-additive measures in continuous domains, Fuzzy sets and systems, in press.

Llibres:
He escrit aquests llibres:

Estic organitzant:
PC co-chair:

Activitats (selecció)
Conferències convidades recents:
Big Data Privacy and Anonymization (IFIP Summer School 2016 on Privacy and Identity Management for Life); Choquet integral: distributions and decisions (83rd EWG-MCDA 2016); Transparency and Disclosure Risk in Data Privacy (PAIS 2015)

Editor: Transactions on Data Privacy

Membre editorial: Fuzzy Sets and Systems (2004-), Information Sciences (2009-), Progress in Artificial Intelligence (2011-), J. of Advanced Computational Intelligence and Intel. Informatics (2007-), Int. J. of Computational Intelligence System (2008-), Mathware and Soft Computing (2001-2010), EUSFLAT newsletter (Editor, 2005-2009), ACIA Newsletter (Butlletí de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial; NODES), Journal of Privacy Technology (2004-2007), Intelligent Decision Technologies (2007-2009?)

Congressos (organització): MDAI 2004-2017 (PC co-chair); AGOP 2017 (chair); SweDS 2016 (chair); PST 2015 and (Privacy track PC co-chair); PSD 2004 (PC co-chair); CCIA 1998 (General chair)

Associacions científiques: EUSFLAT (European Soc. for Fuzzy Logic and Techn.) (board 2001-2009; 2013-). ACIA (Assoc. Catalana d'Intel. Artificial) (Founding member, board 1996-2000; president 2010-2014). IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (member 1996-, senior 2003-, fellow 2017-).


La meva recerca My research interests are between computer science and applied mathematics. I am interested in approximate reasoning, data privacy, machine learning (data mining and statistical learning), decision making, data aggregation and information fusion, fuzzy set theory.
My specialization is in data privacy and in approximate reasoning.
In more details:
  • Raonament aproximat: Algunes paraules claus més específiques: operadors d'agregació, sistemes difusos, mètodes probabilístics, funcions de creença. Estic interessat en les propietats dels models esmentats.
  • Privadesa de dades: Paraules claus: Risc de revelació, mètodes de protecció. He treballat en privadesa de dades per matrius i bases de dades estàndard, logs de cerca, documentació textual, i xarxes socials.
  • Fusió i integració d'informació: Tracto els temes relacionats amb la integració d'informació de forma àmplia. Això és, des d'operadors d'agregació com ara el WOWA (Weighted OWA) o les integrals difuses, fins a la integració de bases de dades (per exemple, els algorismes d'enllaç de registres). He estudiat tant aspectes formals (com ara, mesures difuses, escales ordinals, capacitat de modelització) com aspectes pràctics (algorismes per a la determinació de paràmetres). Les aplicacions s'han orientat als temes de privadesa i presa de decisions. Dos papers at RIMS Kokyuroku: Research Institute for Mathematical Sciences a la Universitat de Kyoto:1630-02, 1683-06
  • Categorització (clustering): He aplicat tècniques de categorització a problemes molt diversos, com ara, a problemes de privadesa de dades (microagregació i avaluació de la pèrdua d'informació) i recuperació d'informació. El sistema GAMBAL és una d'aquestes aplicacions. Vegeu: aquí.
  • Distribucions de probabilitat: He definit una nova distribució de probabilitat que es basa en la integral de Choquet. aquí (definició, Information Sciences) i aquí (ACUTM).

Biografia 1991. Llicenciat en informàtica, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
1992. Llicenciat amb grau en informàtica, UPC
1994. Doctorat en informàtica (Ph.D. Program on AI), UPC
1994. Titular d'escola universitària, Universitat Rovira i Virgili (URV)
1994-1995. Sots-director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, URV
1997. Titular d'universitat, URV
1999. Científic titular, IIIA-CSIC
2004. Acreditació de Recerca Avançda (per optar a Catedràtic contractat)
2008. Investigador Científic, IIIA-CSIC
2010. EurAI Fellow (former ECCAI)
2013. ISI Elected member
2014. Professor in Informatics, University of Skövde, Sweden
2016. (effective 1 Jan 2017) IEEE Fellow.
Papers (selecció) Llista detallada de papers aquí: PAPERS. Addicionalment enllaços a: DBLP, MathSciNet, Scholar Google
Selecció:
Llibres (monografies, selecció):
- V. Torra (2017) Data Privacy: Foundations, New Developments and the Big Data Challenge, Springer.
- V. Torra, Scala: from a functional programming perspective, 2016, Springer (LNCS 9980).
- V. Torra, Y. Narukawa, Modeling Decisions: Information Fusion and Aggregation Operators, Springer, ISBN: 978-3-540-68789-4.
- V. Torra, Fibonacci i els seus números, 2011 (25 pages)
Llibres editats (selecció):
- V. Torra, Y. Narukawa, M. Sugeno (Eds.) (2013) Non-additive measures, Springer (preface here)
- G. Navarro-Arribas, V. Torra (Eds.) (2015) Advanced research in data privacy, Springer.
- V. Torra, (Ed.), Information fusion in data mining, Springer 2003, ISBN 3-540-00676-1. (local, Springer).
Privadesa de dades: (More detailed information and papers here )
- V. Torra, G. Navarro-Arribas, Integral Privacy, Proc. CANS 2016 661-669. (here)
- V. Torra, Constrained Microaggregation: Adding Constraints for Data Editing, Transactions on Data Privacy 1:2 (2008) 86-104. (here)
- J. Nin, J. Herranz, V. Torra, Rethinking rank swapping to decrease disclosure risk, Data & Knowledge Engineering, 64:1 (2008) 346-364. (here)
- J. Domingo-Ferrer, V. Torra, Ordinal, Continuous and Heterogeneous k-Anonymity Through Microaggregation, Data Mining and Knowledge Discovery, 11:2 (2005) 195-212. (here)
- J. Domingo-Ferrer, V. Torra, Disclosure control methods and information loss for microdata, in P. Doyle, J. I. Lane, J. J. M. Theeuwes, L. V. Zayatz (Eds), Confidentiality, Disclosure and Data Access: Theory and Practical Applications for Statistical Agencies, (ISBN:0-444-50761-2, North-Holland, 2001), 91-110. (here)
- J. Domingo-Ferrer, V. Torra, A quantitative comparison of disclosure methods for microdata, in P. Doyle, J. I. Lane, J. J. M. Theeuwes, L. V. Zayatz (Eds), Confidentiality, Disclosure and Data Access: Theory and Practical Applications for Statistical Agencies, (ISBN:0-444-50761-2, North-Holland, 2001), 111-133. (here)
Fusió / agregació:
- V. Torra, Y. Narukawa, Numerical integration for the Choquet integral, Information Fusion 31 (2016) 137-145. (here)
- D. Abril, V. Torra, G. Navarro-Arribas, Supervised learning using a symmetric bilinear form for record linkage, Information Fusion 26 (2015) 144-153. (here)
- V. Torra, Y. Narukawa, M. Sugeno, On the f-divergence for non-additive measures. Fuzzy Sets and Systems 292 (2016) 364-379. (here)
- Y. Narukawa, V. Torra, Fuzzy measure and probability distributions: distorted probabilities, IEEE Trans. on Fuzzy Systems, 13:5 (2005) 617 - 629. (here)
- V. Torra, The Weighted OWA operator, Intl. J. of Intel. Syst., 12 (1997) 153-166. (here)
Recuperació d'informació i categorització:
- V. Torra, S. Miyamoto, S. Lanau, Exploration of textual databases using a fuzzy hierarchical clustering algorithm in the GAMBAL system, Information Processing and Management, 41:3 (2005) 587-598.
Raonament aproximat:
- V. Torra, K. Stokes, A formalization of record linkage and its application to data protection, Int. J. of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 20:6 (2012) 907-919. (here)
- V. Torra, A review on the construction of hierarchical fuzzy systems, Int. J. of Intelligent Systems, 17:5 (2002) 531-543.

Altres Informació addicional sobre projectes, estades, classes, etc. Aquí


Last modified: 23 : 08; July 22, 2017.