Home     Organization    Submission    Dates    Venue    Program    Registration    Support   


Modeling Decisions for Artificial Intelligence
Tarragona, Catalonia, Spain, April 3-5, 2006
Submission deadline:
October 7, 2005

DEIM: Universitat Rovira i Virgili
ETSE: Escola Tecnica Superior d'Enginyeria (Universitat Rovira i Virgili)
DEIM: Departament de Informatiques i Matematiques
SOFT: Japan SOciety for Fuzzy Theory and intelligent informatics
ACIA: Associacio Catalana d'Intel.ligencia Artificial
EUSFLAT: European Society for Fuzzy Logic and Technology
DT: Diputació de Tarragona
 
MDAI 2006

IIIA - Institut d'Investigació en Intel.ligència Artificial


MDAI'2006, last modification after 15 June 2004